Logo png
Follow Us :

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka coraz większa świadomość społeczna przekłada się na wzrost ilości upadłości.

Upadłość konsumencka

Podstawowe informacje

W pierwszej kolejności należy pamiętać, iż z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staję się masą upadłości, która ma finalnie na celu posłużyć zaspokojeniu wierzycieli. Zarząd nad majątkiem upadłego sprawuje wówczas syndyk wyznaczany przez Sąd na czas trwania postępowania upadłościowego.

1

Pełne oddłużenie

2

Spokój

3

Zabezpieczenie dzieci

4

Zatrzymanie egzekucji i postępowań sądowych

Upadłość a rozdzielność
majątkowa

Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa W zakresie wpływu ogłoszenia upadłości na stosunki małżeńskie, osoba podejmująca decyzje o upadłości konsumenckiej, winna mieć na względzie, iż dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, natomiast cały majątek wspólny wchodzi wówczas do masy upadłości, a jego podział staje się niedopuszczalny

Why Choose Us

Pomogę odzyskać spokój.

Skontaktuj się ze mną a wybierzemy najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy

Zadowolenie

Klienci po upadłości dzwonią i dziękują ,za odzyskanie spokoju.

Działamy tak aby klienci byli zadowoleni i wracali do Nas.

Rachuba – Najlepsze rozwiązania

Copyright © 2023 Rachuba.eu